Dobrým indikátorom zdravia je aktívny sexuálny život

Starostlivosť o naše sexuálne zdravie nám pomáha s lepšou kvalitou života. Je to základný aspekt, ktorý si vyžaduje pozornosť a má významný vplyv na naše fyzické, duševné a emocionálne zdravie. Dobrým indikátorom zdravia je teda aktívny sexuálny život.

Dobrým indikátorom zdravia je aktívny sexuálny život

Dobrým indikátorom zdravia je aktívny sexuálny život (Foto: merlix.sk)

Čo je sexuálne zdravie?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je sexuálne zdravie: „Stav úplného telesného, duševného a sociálneho blahobytu vo vzťahu k sexualite. Vyžaduje si pozitívny a úctivý prístup k sexualite a pohlaviu, rovnako ako možnosť mať sexuálne zážitky, ktoré sú príjemné a bezpečné, bez nátlaku, diskriminácie a násilia. “

Biologická stránka sexuálneho zdravia

Takže starostlivosť o naše sexuálne zdravie zahŕňa pochopenie dôležitosti našej kvality života. Z pohľadu biologickej úrovne, prináša so sebou sex množstvo výhod. V prvom rade je to okysličenie mozgu, riadenie hormonálnej rovnováhy, dýchania, hladiny stresu a svalovej tonizácii. Ak vo vašom vzťahu tieto prirodzené cesty nefungujú, je na čase to zmeniť, niekomu pomôže Viagra a iný to dokáže zvládnuť s pomocou a za podpory partnerky.

Psychologická stránka

Psychologicky, dobré sexuálne zdravie zvyšuje našu dôveru a úroveň intimity. Učíme sa vďaka nemu lepšie rozvíjať svoju láskavosť a súcit, pričom sa stretávame aj s nárastom sebaúcty a posilňovania našich sociálnych a emocionálnych väzieb. Aj toto je jedna z ciest, ako vyriešiť problémy s erekciou. Nikdy by váš partner na to nemal byť ale sám. Vo vzťahu sú vždy dvaja.

Zdravé sexuálne návyky sú súčasťou nášho života

A musíte v tom podporiť aj vášho partnera. Od narodenia patríme k pohlavným druhom, ktorých základnou potrebou je sex. Je to niečo, čo nás sprevádza počas všetkých fáz života. Nemali by sme ho zanedbávať, pretože aj vďaka nemu sme dlhodobo zdraví a vitálnejší.

Text: PR